Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2006CZ042674
Author(s)Klímová, Eva
Title

Osservazioni sul valore modale del congiuntivo italiano

PublishedRomanistické studie = Studia Romanistica, č. 6, 2006, s. 43-58
Languageita
Classification (CZ)Italština
Classification (EN)Italian
Subjectsitalština; modalita; konjunktiv; věty rozkazovací; imperativ; věty přací; syntax
Subjects (DE)Italienisch; Modalität; Syntax (Satzlehre)
NoteItalský konjunktiv jako prostředek pro vyjádření modálních významů (na materiálu imperativních a přacích vět)
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/42674
PURLCitation link