Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Italština provides 415 hits
1

Il passivo dei verbi fattitivi fare e lasciare

Vanvolsem, Serge, in: Linguistica Pragensia, č. 1, 1995, s. 37-47
2

Italské rafforzamento fonosintattico a jeho role v tzvx. smíšených paradigmatech

Štichauer, Pavel, in: Časopis pro moderní filologii, 99, č. 1, 2017, s. 29-39
3

Definite and Indefinite Partitives

Casadio, Claudia, in: Functional Description of Language : Proceedings of the Conference (Prague, November 24-27 1992), Praha, MFF UK ; 1993, s. 21-36
4

Nástroj na tvaroslovnou analýzu staré angličtiny

Tichý, Ondřej, in: Časopis pro moderní filologii, 99, č. 1, 2017, s. 40-54
5

Les nouveaux confixes en italien contemporain

Radimský, Jan, in: Opera Romanica 5 : Langue et société. Dynamique des usages. Actes du XXVIIe colloque international de linguistique fonctionnelle, České Budějovice, JU ; 2004, s. 151-157
6

Su alcune construzioni con verbo supporto in italiano

Štichauer, Pavel, in: Linguistica Pragensia, 10, č. 1, 2000, s. 37-50
7

"Aspetto verbale"v pojetí moderních italských lingvistů

Hamplová, Sylva, in: Časopis pro moderní filologii, 82, č. 2, 2000, s. 85-91
8

Projekt slovníku staré italštiny

Kučera, Karel, in: Slovo a slovesnost, 61, č. 4, 2000, s. 309-313
9

Ordinamento lineare dell'enunciato in italiano

Klímová, Eva, in: Linguistica Pragensia, 12, č. 1, 2002, s. 40-49
10

Neologizmy v italštině 4

Vymětalová, Eva, in: Tlumočení - překlad, 12, č. 56, 2001, s. 18 [1436]