Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2005CZ034857
Author(s)Mlacek, Jozef
Title

Intertextovosť v Mukařovského interpretácii idiomatiky. Poznámky k jeho rozprave Přísloví jako součást kontextu

PublishedJazyky a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc, Praha, FF UK ; 2005, s. 111-119
Languageslo
Classification (CZ)Lingvistika textu
Lingvistika textu
Classification (EN)Text linguistics
Text linguistics
SubjectsMukařovský, Jan; paremiologie; přísloví; intertextovost; idiomatika
Subjects (DE)Parömiologie; Sprichwort; Idiomatik
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/34857
PURLCitation link