Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ007201
Author(s)Schneiderová, Soňa
Title

K pojmu intertextovost

PublishedStudia Bohemica 7 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky FF UP, Olomouc, UP ; 1996, s. 93-98.
Languagecze
Classification (CZ)Lingvistika textu
Lingvistika textu
Classification (EN)Text linguistics
Text linguistics
Subjectsintertextovost; lingvistika textová; komunikace; filozofie; Patočka, Jan
Subjects (DE)Textlinguistik; Kommunikation
NoteIntertextualistická metoda a její uplatnění v lingvistickém zkoumání textu. Zaměřeno na filozofické texty J. Patočky
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/7201
PURLCitation link