Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2000CZ019026
Author(s)Schuster-Šewc, Heinz
Title

Überlegungen zur Genese des urslawischen *ch

PublishedStudia etymologica Brunensia 1 [StEBr 1] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Šlapanice u Brna 7.-9. září 1999, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 23-35
Languageger
Classification (CZ)Praslovanština
Classification (EN)Proto-Slavonic
Subjectspraslovanština; konsonanty; alternace hláskové
NoteVývoj hlásky, alternace
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/19026
PURLCitation link