Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ012919
Title

Frazeologické štúdie 1

Editor(s)Ed. Mlacek, Jozef; Ďurčo, Peter
Place/Publ.Bratislava: Stimul
Year1996
Pages115 s.
Languageslo
Classification (CZ)Časopisy a sborníky vydané v zahraničí
SLOVENŠTINA
Classification (EN)Foreign periodicals, etc.
SLOVAK
Subjectsslovenština; sborníky; frazeologie; frazémy; terminologie
Subjects (DE)Slowakisch; Sammelbände; Phraseologie; Phraseme; Terminologie
ReviewVondráček, Miloslav, Češtinář 1996-97, 7, č. 4, s. 123-127.
NotePohled na frazeologii zejm. z hlediska terminologického. Podle Češtináře, r. 1996-97, s. 123
Mediumbook
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/12919
PURLCitation link