Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ012825
Title

Okres Nový Jičín. Místopis obcí. 1. svazek

Editor(s)Red. Chobot, Karel
Place/Publ.Nový Jičín: Okresní úřad
Year1996
Pages185 s.
Languagecze
Classification (CZ)Materiálové příspěvky toponomastické
Classification (EN)Material contributions to toponomastics
Subjectsonomastika; materiály; toponyma; čeština
Subjects (DE)Onomastik (Namenkunde); Materialien; Ortsnamen; Tschechisch
ReviewR. Šim. Český časopis historický 1997, 95, č. 1, s. 211-212.
NotePodle Vlastivědných listů 1998, č. 2, s. 43
Mediumbook
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/12825
PURLCitation link