Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000923
Author(s)Bartošek, Jaroslav
Title

K převodu spontánně mluvených odborných komunikátů do psané podoby

PublishedTermina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 209-215
Languagecze
Classification (CZ)Grafématika. Psaná podoba jazyka
Grafématika
Classification (EN)Graphemics
Graphemics
Subjectsčeština; komunikace odborná; mluvenost; transkripce
Subjects (DE)Tschechisch; Sprachlichkeit; Transkription
NoteTranskripce fonetická, fonologická, morfonologická a suprasegmentální (paralingvální, výpovědní). Dokladový materiál z češtiny
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/923
PURLCitation link