Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Graphemics provides 389 hits
1

K převodu spontánně mluvených odborných komunikátů do psané podoby

Bartošek, Jaroslav, in: Termina 94 : Liberec 21.-23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků, Liberec, Praha, TU, ÚJČ AV ČR ; 1995, s. 209-215
2

Na úvod k otázkám transkripce

Šimandl, Josef, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 2, 1996, s. 121-123
3

Naučte se těsnopis

Trnková, Jitka, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Letní relax, 2008, 8.8.2008
4

Kultura písma ve slezsko-východočeském pohraničí v 18. a na počátku 19. století

Bobowski, Kazimierz, in: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století [Východočeská...] : Sborník příspěvků ze sympozia konaného 27.-29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou, Boskovice, Albert ; 1999, s. 383-395
5

O stenografy je stále zájem

eko, in: Večerník (Praha), 2004, 7.5.2004
6

Les méthodes quantitatives de la théorie sténographique. A propos de l'esquisse du nouveau système sténographique en Tchécoslovaquie

Kraus, Jiří, in: Stenografia culturale, 5, č. 18, 1978, s. 10-12
7

Vztah těsnopisu a jazykovědy

Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 55, č. 1, 1972, s. 1-9
8in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2007
9

Svět kreslený slovem, slovo kreslené písmem

Bertl, Ivan, in: Svět kreslený slovem, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 77-87.
10

Žebrácký symbolický těsnopis

Samek, Daniel, in: Souvislosti, 15, č. 3, 2004, s. 187-191