Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Volume 12 provides 846 hits
51

Jazičnite sloevi vo Grigorovičeviot parimejnik

Ribarova, Zdenka - Prilozi = Contributions 22 (1997) 1/2, 133-142
52

The Slavonic Translation of the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas

Rosén, Thomas - 1997, 173 s.
53

Nazwy zawodów w zabytkach staro-cerkiewno-słowiańskich

Rusek, Jerzy - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 249-255
54

Glagoly reči v staroslavjanskom jazyke

Sato, Akihiro - Comparative and Contrastive Studies in Slavic Languages and Literatures : Japanese Contributions to the XIIth International Congress of Slavists : Kraków, Aug. 24 - Sept. 3,1998 (1998), 113-149
55

Zásahy do etnického zloženia staroslovenského historického areálu

Sedlák, Vincent - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 239-268
56

Palaeoslovenica : Würdigung neuentdeckter Handschriften

Schaeken, Jos - Dutch Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists : Cracow, August 26 - September 3, 1998 : Linguistics (1998), 351-376
57

Die späturslawischen Innovationen und ihre Widerspiegelung in der Isoglossenstruktur des Sorbischen : (ein Beitrag zur Dialektologie des Späturslawischen)

Schuster-Šewc, Heinz - Lětopis : Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur = Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow 45 (1998) 1, 31-50
58

Praojczyzna Słowian

Slawski, Franciszek - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 277-281
59

Das Urslavische: Fiktion und/oder Realität?

Steinke, Klaus - Zeitschrift für Slavische Philologie 57 (1998) 2, 371-378
60

Slovanská etymologie a chronologie praslovanských prejotací

Šaur, Vladimír - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8. - 2.9.1998 (1998), 11-17