Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID53
Author(s)Rusek, Jerzy
Title

Nazwy zawodów w zabytkach staro-cerkiewno-słowiańskich

PublishedZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 249-255
Editorkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
PublisherEnergeia
Classifisation (EN)Linguistics
Ethnogenesis of the Slavs. Old Church Slavonic Studies
Classifisation (RU)Языкознание
Этногенезис славян. Палеославистика
Classifisation (CZ)Jazykověda
Etnogeneze Slovanů. Paleoslovenistika
SoundexN6800; Z8200; Z8124; S8270; C8746; S8568
Typeperiodical
VolumeXII (1998)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Zróżnicowanie leksykalne najstarszych staro-cerkiewno-słowiańskich tekstów ewangelijnych / Moszyński, Leszek
Praesens czasowników dokonanych w języku staro-cerkiewno-słowiańskim i drugich językach słowiańskich / Sato, Akihiro
Formowanie się południowosłowiańskich nazw zawodów / Rusek, Jerzy
Elementy prasłowiańskie zdania złożonego w języku staro-cerkiewno-słowiańskim / Bartula, Cz.
Gocki, litewski i staro-cerkiewno-słowiański a praojczyzna Słowian / Mańczak, Witold
Deskrypcje określone i nazwy własne w słowiańskich tekstach historycznych : (nad metodologią badań historii nazw własnych w krajach słowiańskich) / Kaleta, Zofia
Język staro-cerkiewno-słowiański – kompromis między dialektem macedońsko-bułgarskim a morawsko-panońskim / Mańczak, Witold