Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for D2568 provides 13 hits
11

Podiel dolnozemských Slovákov a na Slovensku žijúcich Čechov na slovenských prekladoch z chorvátčiny : (z aspektu geopolitických determinantov)

Jankovič, Ján - Slovak Review : časopis pre výskum svetovej literatúry = a Review of World Literature Research 7 (1998) 1, 45-57
12

Aktuaľni aspekty slavistyčnych doslidženʼ ta edicijna dijaľnisť Instytutu mystectvoznavstva, foľklorystyky ta etnolohiji imeni M.T. Ryľsʼkoho NAN Ukrajiny

Skrypnyk, Hanna - Slov`jans’ki obriji (2013), 223–231
13

Wo zhubjenej zběrce delnjoserbskich přaznych pěsničkow Luboraskeho diakonusa Jana Boguchwała Lewy z časa wokoło 1800 : (přinošk k problematice zběranja serbskeje folklory)

Mětšk, Fr. - Lětopis Instituta za serbski ludospyt w Budyšinje. Rjad A - rěč a literatura 19 (1972) 1, 113-122