Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for D2568 provides 13 hits
1

Absolutne komparatiwy w dolnoserbšćinje

Steenwijk, Han - Lětopis : Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur = Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow 45 (1998) 1, 67-75
2

Dolnoserbšćina : dwojna mjeńšynowa rěc

Marti, Roland - Lětopis : Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur = Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow 50 (2003) 1, 95–112
3

Słowjanske stopy w dolnoserbskem pismowstwe

Šwjela, Bogumił - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 391-398
4

Udio Slavonije i Dalmacije u oblikovanju hrvatskog književnog jezika

Vince, Z. - Prilozi (1973), 143-163
5

K fonologiskej interpretaciji *o po labialach a welarach w delnjoserbskich dialektach

Fasske, Helmut - Sorabistiske přinoški k VI. mjezynarodnemu kongresej slawistow w Praze 1968 (1968), 7-19
6

Pomer dolnozemských Slovákov k štúrovskej kodifikácii spisovného jazyka

Zsilák, Mária - Studia Slavica Academiae scientiarum Hungaricae 42 (1997) 3/4, 443-448
7

K daľnejšemu izučeniju perevodčeskogo iskusstva Kirilla i Metodija i ich posledovatelej

Vereščagin, Je. M. - 1982, 86 s.
8

Daľnejšije zadači izučenija slavjanskich zaimstvovanij v vengerskom jazyke

Kiss, Lajos - Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae 14 (1968), 253-257
9

Adapcija delnjoserbskeje poezije Mata Kosyka w druhich slowjanskich rěčach a w němčinje

Mětšk, F. - Lětopis Instituta za serbski ludospyt. Rjad A - rěč a literatura 29 (1982) 2, 167-182
10

Ku koncepciji historisko-dokumentěrujucego informaciskego systema za dolnoserbski słovoskład : plany k wótpóranju nuznego slěźeńskego deziderata

Bartels, Hauke - Lětopis : Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur = Časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow 60 (2013) 1, 16–26