Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Языкознание provides 2618 hits
91

Russian Loan-Words in Latvian

Guild, D. G. - The Slavonic and East European Review 56 (1978) 3, 427-430
92

Kronika Simeona Logotheta : bilješke o vizantisko-staroslavenskom riječniku

Guillou, André; Tchérémissinoff, Katia - Revue des études slaves (1978) 1/2, 121-127
93

Klassifikacija prostogo predloženija i jeje posledstvija dlja topologii jazykov

Guiraud-Weber, Marguerite - Revue des études slaves (1978) 1/2, 129-137
94

Grundzüge der Entwicklung des Wortschatzes der bulgarischen Literatursprache nach 1944

Gutschmidt, Kurt - Zeitschrift für Slawistik 23 (1978) 2, 245-253
95

Some Phonological Problems in the Ijekavian Variant of Standard Serbo-Croatian

Gvozdanović, Jadranka - Dutch Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb, Ljubljana, September 3-9, 1978 (1979), 241-248
96

Tabuové slová v slovanských jazykoch

Habovštiak, Anton - Příspěvky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů : Záhřeb 1978 (1978), 55-65
97

Serbokroatische Bedeutungsentlehnungen aus dem Ungarischen

Hadrovics, László - Hungaro-Slavica : VIII. Internationaler Kongress der Slawisten : Zagreb, 3.-9. September 1978 (1978), 59-69
98

Osnovi slavenske morfonologije

Hamm, Josip - Wiener slavistisches Jahrbuch (1978), 39-59
99

Geografia lingwistyczna jako metoda badawcza

Handke, Kwiryna; Popowska-Taborska, Hanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 41-47
100

Vývoj textu staroslověnského apoštola z hlediska lexikální analýzy

Hauptová, Zoe - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 47 (1978) 1, 23-29