Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Z8452 provides 21 hits
1

Základní rysy struktur pojmenování

Kuchař, J. - Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka 24 (1963) 2, 105-114
2

Základní sémantické struktury vět v ruštině

Zimek, R. - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 51 (1982) 3/4, 260-269
3

K typologickému studiu slovanské věty : základ srovnání

Anderš, Josef - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 17–25
4

Bratislavské základy demokratického humanismu Františka Palackého

Pražák, Richard - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 369–375
5

K základním pojmům syntaktického popisu slovanských jazyků

Uličný, Oldřich - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 279-283
6

Metodologický základ srovnávacího zkoumání slovanských literatur

Wollman, Slavomír - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : literatura – folklór – historie (1978), 33-42
7

Základní procesy v lexikálním vývoji českého jazyka

Marvan, J.; Michálek, E.; Němec, I. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 105-113
8

Základní okruhy stylistické problematiky : (k systematice ve stylistice)

Hausenblas, K. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 287-293
9

Základní problémy dramatu v slovanských literaturách XVIII. a XIX. století

Wollman, S. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 223-232
10

Metodologické základy studia práva slovanských národů a států

Vaněček, V. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja III – Kulturalno-społeczna ; Sekcja IV – Dydaktyczna = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section III – Sciences sociales et histoire de la civilisation ; Section IV – Didactique (1934), 95-98