Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Z8452 provides 21 hits
1

Základní rysy struktur pojmenování

Kuchař, J. - Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka 24 (1963) 2, 105-114
2

K typologickému studiu slovanské věty : základ srovnání

Anderš, Josef - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 17–25
3

Základní sémantické struktury vět v ruštině

Zimek, R. - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 51 (1982) 3/4, 260-269
4

Samostalniška večpomenskost v knjižni slovenščini 16. stoletja glede na prevodne zglede

Novak, France - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 46 (1998) 1/2, 83-94
5

Dynamika normatívnych kritérií v slovanských jazykoch : (na základe slovinských skúseností)

Vidovič-Muha, Ada - Jazykovedný časopis 49 (1998) 1/2, 35-56
6

Bratislavské základy demokratického humanismu Františka Palackého

Pražák, Richard - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 369–375
7

K základním pojmům syntaktického popisu slovanských jazyků

Uličný, Oldřich - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 279-283
8

Metodologický základ srovnávacího zkoumání slovanských literatur

Wollman, Slavomír - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : literatura – folklór – historie (1978), 33-42
9

Klasifikácia predpôn v slovanských jazykoch : (na základe štruktúrno-sémantickej analýzy)

Sekaninová, E. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 195-201
10

Základní procesy v lexikálním vývoji českého jazyka

Marvan, J.; Michálek, E.; Němec, I. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 105-113