Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID2033
Author(s)Uličný, Oldřich
Title

K základním pojmům syntaktického popisu slovanských jazyků

PublishedČeská slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 279-283
Editorred. Emilie Bláhová… [et al.]
PublisherEuroslavica
Classifisation (EN)Slavonic Nations, Their Languages, Literatures, Oral Traditions, Culture and the Humanities in the 20th Century
Current Perspectives in the Development of Individual Slavonic Linguistic Areas and Research Methods
Classifisation (RU)Славянские народы, их языки, литературы, устное народное творчество, культура и гуманитарные науки в 20 в.
Современное состояние и перспективы развития отдельных славянских языковедческих дисциплин и метод их исследования
Classifisation (CZ)Slovanské národy, jejich jazyky, literatury, ústní slovesnost, kultura a humanitní vědy v 20. století
Současný stav a perspektivy rozvoje jednotlivých slovanských jazykovědných disciplin a metod jejich výzkumu
SoundexZ8452; P1660; S8624; P1180; S8568; J0840
NoteSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 62 (1993), č. 3
Typeperiodical
VolumeXI (1993)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link