Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID855
Author(s)Bláhová, Emilie
Title

Shody jazyka staroslověnského parimejníku s ostatními staroslověnskými biblickými texty : (lexikon a syntax)

PublishedČeská slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 227–228
EditorIvo Pospíšil, Miloš Zelenka (ed.)
PublisherAcademia
Classifisation (EN)Linguistics
Linguogenetic, ethnogenetic and historical-philological aspects
Classifisation (RU)Языкознание
Лингвогенетический, этногенетический и историко-филологические аспекты
Classifisation (CZ)Jazykověda
Lingvogenetické, etnogenetické a historicko-filologické aspekty
SoundexS8200; J0840; S8278; P1766; O0822; S8278; B1154; T2482; L5484; S8624
Typeperiodical
VolumeXIII (2003)
HoldingsSee in WorldCat
PURLCitation link