Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID6297
Author(s)Kostić, Drag.
Title

Starost narodne epike naše

PublishedSaopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 114-122
PublisherIzvršni odbor
Classifisation (EN)Literary Science
Classifisation (RU)Литературоведение
Classifisation (CZ)Literárněvědná sekce
SoundexS8278; N6726; E0140
Typeperiodical
VolumeIII (1939)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Metrički problemi prevođenja srpske narodne epike na poljski jezik : (na materijalu poljskih prevoda pesama kosovskog ciklusa) / Topić, Miroslav
Datiranje staroslovenskih književnih spomenika o Kirilu i Metodiju / Kostić, Drag.
O jeziku naše srednje škole / Pletnjev, Rostislav
Struktura in funkcija Jenkove parodije v razkroju slovenske romantične epike / Paternu, Boris
Matija Murko i njegov doprinos nauci terenskim proučavanjima južnoslovenske epike / Buturović, Đenana
Žanrovski sinkretizam epske narodne pesme kao podtekst modernog srpskog pesništva / Maticki, Miodrag
Úloha slovanství v dějinách narodně osvobozovacího hnutí českého národa XIX. století / Kudělka, Milan