Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for S8220 provides 60 hits
1

Metodologické základy studia práva slovanských národů a států

Vaněček, V. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja III – Kulturalno-społeczna ; Sekcja IV – Dydaktyczna = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section III – Sciences sociales et histoire de la civilisation ; Section IV – Didactique (1934), 95-98
2

Ze studjów nad akcentem serbochorwackim

Hamm, J. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 42-44
3

Where was the Center of the Moravian State?

Birnbaum, Henrik - American Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists : Bratislava, August - September 1993 : Literature : Linguistics : Poetics (1993), 11-24
4

K problematice studia erbovních pověstí

Hrabětová, Irena - Litteraria humanitas : genologické studie (1993), 269-277
5

Baj Ganju und die Anderen : eine komparativtypologische Studie

Gesemann, Wolfgang - Slavistische Beiträge (1978), 49-75
6

K typologickému studiu slovanské věty : základ srovnání

Anderš, Josef - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 17–25
7

Ze studiów nad historią choronimów w języku rosyjskim

Witkowski, Wiesław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 491-498
8

Perspektivy srovnávacího studia slovanských literatur

Wollman, S. - Československá slavistika 1983. Literatura, folklór (1983), 105-115
9

Otázky srovnávacího studia balkánských literatur

Dorovský, Ivan - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 47 (1978) 4, 399-403
10

The Bulgarian State in Medieval Cartography : (9th-15th century A.D.)

Koledarov, P. St. - Études historiques : à ľoccasion du VIIe Congrès International des études slaves, Varsovie, 1973 (1973), 37-54