Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID1896
Author(s)Hrabětová, Irena
Title

K problematice studia erbovních pověstí

PublishedLitteraria humanitas : genologické studie. K poctě profesora Franka Wollmana (1993), 269-277
Editorodp. red. Miroslav Mikulášek
PublisherMasarykova univerzita, fakulta filozofická
Classifisation (EN)Slavonic Nations, Their Languages, Literatures, Oral Traditions, Culture and the Humanities in the 20th Century
Principles of Comparative Research on the Slavonic Folklore and Literatures
Classifisation (RU)Славянские народы, их языки, литературы, устное народное творчество, культура и гуманитарные науки в 20 в.
Основы сравнительного исследования славянского фольклора и литератур
Classifisation (CZ)Slovanské národy, jejich jazyky, literatury, ústní slovesnost, kultura a humanitní vědy v 20. století
Zásady porovnávacího výzkumu slovanského folklóru a literatur
SoundexP1715; S8220; E0716; P1820
Typeperiodical
VolumeXI (1993)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

K problematice srovnávacího studia jihoslovanských literatur XIX. a XX. století / Urban, Zdeněk
K problematice ruského naturalismu / Vlašínová , Vlasta
K problematice etymologizování slovanských jmen rostlin / Kolari, Veli
K problematice syntézy dějin národní slavistiky / Šimeček, Zdeněk
K metodologii studia meziválečného slovanského literárního procesu / Dorovský, Ivan
K problematice historické prózy v slovanských literaturách / Krystýnek, Jiří
K problematice lexikálního standardu a jeho adekvátního popisu / Machač, Jaroslav