Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID4961
Author(s)Matula, Vi.
Title

M.F. Rajevskij a slovensko-ruské vzťahy v 40.-80. rokoch XIX. stor.

PublishedČeskoslovenské přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě. Literatura – folklór – historie (1973), 375-385
Editorpřipravil Československý komitét slavistů ; hl. red. sborníku B. Havránek ; věd. red. Sl. Wollman
PublisherAcademia
Classifisation (EN)General Slavonic Historical Problems
Social, Cultural and Scientific Relations of the Slavs in 16th – 19th Centuries. The Formation of Slavonic Studies
Classifisation (RU)Исторические проблемы общей славистики
Общественные, культурные и научные взаимоотношения славянских народов в XVI–XIX вв. Формирование славистики как науки
Classifisation (CZ)Historické otázky obecně slavistické
Společenské, kulturní a vědecké svazky mezi národy slovanskými v 16.–19. století. Vznik slavistiky jako vědy
SoundexR7840; S8568; R7840; V8000; R7440
Typeperiodical
VolumeVII (1973)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Štúr a Havlíček - dve cesty prekonania kollárovskej koncepcie slovanskej vzájomnosti v 40. rokoch 19. stor. a ich odraz v spoločenskom myslení Čechov a Slovákov / Matula, V.
Slovensko-inoslovanské lexikálne vzťahy / Habovštiak, A.
Slovensko-slovanské literárne vzťahy do r. 1860 / Panovová, Ema
Slavjanskij foľklor v proizvedenijach F.M. Dostojevskogo / Igeta, S.
Dve línie v slovenskom jazykovo-historickom vývine alebo slovensko-české vzťahy v predspisovnom období / Doruľa, Ján
Sociaľno-psichologičeskij podtekst semiotiki F.M. Dostojevskogo / Allain, L.
F.M. Dostojevskij und moderne Erzählprosa im 20. Jahrhundert / Wegner, Michael