Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for C8826 provides 36 hits
1

Vznik hovorové čestiny a její poměr k češtině spisovné

Bělič, J. - Československé přednášky pro IV. mezinarodní sjezd slavistů v Moskvě (1958), 59-71
2

Institucionální komunikace v češtině

Hoffmannová, Jana; Müllerová, Olga - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 129-136
3

Neurolingvistické aspekty češtiny

Lehečková, Helena - Studia finlandensia (2003), 48–61
4

Čeština v mezikulturní komunikaci

Čmejrková, Světla - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 305-310
5

O Mickiewiczowskim czytaniu „tekstu człowieka“

Witkowska, A. - Studia romantyczne (1973), 159-175
6

Kontaktové varianty a synonymá v slovenčine a v češtine

Buzássyová, Klára - Jazykovedný časopis 44 (1993) 2, 92-107
7

Interference češtiny a slovenštiny v mluvené komunikaci

Hoffmannová, Jana - Česká slavistika 1993 : české přednášky pro XI. mezinárodní sjezd slavistů - Bratislava, 30.8.-8.9.1993 (1993), 311-316
8

K vyjadřování a rozpoznávání koreference v ruštině a v češtině

Adamec, Přemysl - Československá slavistika. 1988, Lingvistika, historie (1988), 167-177
9

Ten in der obecná čeština – Jugendjahre eines zukünftigen Artikels?

Mažara, Jekaterina - Contributions suisses au XVe congrès mondial des slavistes à Minsk, août 2013 = Schweizerische Beiträge zum XV. Internationalen Slavistenkongress in Minsk, August 2013 (2013), 143–163
10

Neutralizácia fonologických protikladov a alternácie v slovenčine a v češtine

Sabol, Ján - Slavica slovaca 28 (1993) 1/2, 138-142