Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID2483
Author(s)Adamec, Přemysl
Title

K vyjadřování a rozpoznávání koreference v ruštině a v češtině

PublishedČeskoslovenská slavistika. 1988, Lingvistika, historie (1988), 167-177
Editorpřipravil Československý komitét slavistů
PublisherAcademia
Classifisation (EN)Linguistics
The Study of Structural and Semantic Specialities of the Contemporary Slavic Languages. Sociolinguistics. Textual Linguistics
Classifisation (RU)Языкознание
Изучение структурных и семантических особенностей современных славянских языков. Социолингвистика. Лингвистика текста
Classifisation (CZ)Jazykověda
Studium strukturálních a sémantických zvláštností současných slovanských jazyků. Sociolingvistika. Lingvistika textů (textová lingvistika)
SoundexV0276; R7818; K4737; R7826; C8826
Typeperiodical
VolumeX (1988)
HoldingsSee in WorldCat
PURLCitation link