Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID10
Author(s)Boryś, Wiesław
Title

Kształtowanie się klasy przymiotników w epoce prasłowiańskiej

PublishedRocznik slawistyczny = Revue slavistique (1998), 9-16
PublisherZakład Narodowy im. Ossolińskich
Classifisation (EN)Linguistics
Ethnogenesis of the Slavs. Old Church Slavonic Studies
Classifisation (RU)Языкознание
Этногенезис славян. Палеославистика
Classifisation (CZ)Jazykověda
Etnogeneze Slovanů. Paleoslovenistika
SoundexK4882; K4580; P1786; E0180; P1785
Typeperiodical
VolumeXII (1998)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Substantywizacja sufiksalna przymiotników w językach słowiańskich / Zwoliński, P.
Refleksy misji Cyryla i Metodego na Ukrainie w epoce romantyzmu / Kozak, Stefan
Przejawy integracji językowej w obrębie klasy politycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego / Walczak, Bogdan
Rożnicowanie się dialektów prasłowiańskich w świetle kryterjum ilościowego / Czekanowski, Jan
O nowym typie prefiksacji rzeczowników i przymiotników w językach słowiańskich / Szymczak, Mieczysław
Rola drukarstwa w kształtowaniu się i rozwoju humanizmu renesansowego na ziemiach słowiańskich / Buchwald-Pelcowa, Paulina
Formowanie się południowosłowiańskich nazw zawodów / Rusek, Jerzy