Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for K4882 provides 9 hits
1

Kształtowanie się klasy przymiotników w epoce prasłowiańskiej

Boryś, Wiesław - Rocznik slawistyczny = Revue slavistique (1998), 9-16
2

O t.zw. języku aktów Wielkiego Księstwa Litewskiego

Kwiatkowski, Walerian - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 34-36
3

Charakterystyka języka urzędowego Wielkiego Księstwa Litewskiego

Rudzińska, M. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 100-104
4

Rola drukarstwa w kształtowaniu się i rozwoju humanizmu renesansowego na ziemiach słowiańskich

Buchwald-Pelcowa, Paulina - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Literaturoznawstvo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 27-39
5

Nowe podstawy podziału zdań zależnych : (na tle badań nad t.zw. językiem aktowym Wielkiego Księstwa Litewskiego)

Kwiatkowski, Walerian - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 32-33
6

Przejawy integracji językowej w obrębie klasy politycznej Wielkiego Księstwa Litewskiego

Walczak, Bogdan - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 12, Językoznawstwo : prace na XV Międzynarodowy kongres slawistów w Mińsku 2013 (2012), 195–202
7

Św. Wojciech i „Bogurodzica“ jako czynniki kształtowania polskiej świadomości narodowej : (do początków renesansu w Polsce)

Okoń, Jan - Ruch literacki : dwumiesięcznik 39 (1998) 6, 699-719
8

Nekotoryje mikrosintaksičeskije konstrukcii v russkom jazyke s učastijem slova čto v kačestve sostavnogo elementa

Iomdin, Leonid Lejbovič - Južnoslovenski filolog (2013), 137–147
9

Ruś, Ukraina, Ruthenia, Wielkie Księstwo Litewskie, Rzeczpospolita, Moskwa, Rosja, Europa środkowo-wschodnia : o wielowarstwowości i polifunkcjonalizmie kulturowym

Brogi Bercoff, Giovanna - Contributi italiani al XIII Congresso internazionale degli slavisti : (Ljubljana 15–21 agosto 2003) (2003), 325–387