Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Sprawy polityczne provides 872 hits
1

Przegląd rewolucyj w narodach słowiańskich

Medyński Napoleon - Pismo T. D. 1837, cz. I, s. 73-100
2

Koleje spółki słowiańskiej

- Oręd. nauk. 1841, s. 245
3

Panslawizm czyli wszechsłowiańszczyzna

Wiśniowski Teofil - Pam. Tow. demokrat. polsk. 1843, s. 180-208
4

Panslawizm i dążność słowiańska

- Rok 1844, III. 61, IV. 83
5

Kilka słów o dzisiejszym obowiązku Słowian Austryi

C. L. - Dzień. polit. 1848, nr. 48, 49
6

Kilka słów o dzisiejszym obowiązku Słowian

(Chrzanowski Leon) - Kraków 1848, 8° s. 8
7

Odezwa do Polaków o kongresie słowiańskim przez ... nauczycieli literatury polskiej w Pradze

Grzybowski Witalis - Praga 1848, 4°, 22. maja, 1 kart
8

Odezwa Iwana Gołowina do Słowian

- Demokrata polski. Paryż/Londyn. 1848, (XI), s. 144
9

Odezwa do Słowian

Bakunin Michał - Köthen 1849, 8°, s. 40
10

Do ruskich, polskich i wszystkich słowiańskich przyjaciół

Bakunin Michał - Demokrata polski. Paryż/Londyn. 1862, s. 101, 105, 109