Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
Your search for Sprawy polityczne provides 872 hits
1

Więzienia polityczne w Rosyi

- Kraków 1903, s. 37
2

Partye rosyjskie polityczne

- Warszawa 1906, 8, kop. 20
3

Stronnictwa polityczne w Rosyi

- Dziennik poznański 1894, nr. 199
4

Polityczne znaczenie Moraw

Koneczny Feliks - Świat słowiański 1906, II, 350-57
5

Stosunki polityczne na Rusi halickiej

- Przegląd Krajowy. Czasopismo społeczne. Kraków-Lwów 1909, nr. 3, 4
6

Partyje i pisma polityczne w Czechach

- Dziennik poznański 1896, nr. 47-49
7

Obrazek z życia rosyjskiego czynowników

Tomicki A. - Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1875. II, 353-361
8

Obecne polityczne usposobienie Rusi.

- Paryż 1858, 8°, s. 56 - Rec. Przegl. rzeczy pol. 1858, s. 27-29, (nr. 3).
9

Źródło rosyjskiego nihilizmu

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1880, I, s. 192-196
10

Wiec Rusinów we Lwowie dnia 30 list. 1880.

- Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1880, 11,608-11