Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

IDkbs00341
Titel

Obraz prawodawstwa ludów słowiańskich w czasach najnowszych

ErschienenKwart. nauk. 1835, II, s. 268
SchlagwörterSłowiańszczyzna wogóle
Prawodawstwo
Quelleaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 341, s. 13-16
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O wzajemnych stosunkach prawodawstwa słowiańskiego i germańskiego w czasach najdawniejszych
W sprawie porozumienia się ludów słowiańskich / Baudouin de Courtenay J.
Odezwa do ludów słowiańskich
Poezya u ludów słowiańskich aż do XIV w.
O poezyi gminnej ludów słowiańskich
Historya literatury i oświaty ludów słowiańskich / Kraiński Wincenty
Obecny stan piśmiennictwa u ludów południowo-słowiańskich / D.