Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

?
61

Les Slaves de race et leurs origines. (Bull. et Mém. de la Soc. d’anthropolog. de Paris. 1900. 5. Série, І, 69). - Рефер. L. Laloy

Zaborowsky - Centralblatt für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Jena. VI 3, 174-176.
62

O ukazaniu się Słowian w Niemczech. Przekład mowy, wygłoszonej na 31 zgromadzeniu T-wa Antropologicznego w Halli nad Salą d. 25 września 1900 r.

Virchow, R. - Swiatowit, rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej. Warszawa 1901. III, 205-216.
63

Z knih a časopisu. Památky po Slovanech v Bavorsku

Papáček, P. - Slovanský Přehled. Praha 1901. III, 325-327.
64

Slovanské starožitnosti

Niederle, L. - Praha. I 1, 1901. - str. 24.: Зам. Sl. P. XXI 11, 678-679. - Č. R. V 2, 153-154. - Č(erný). Sl. Pŕ. IV, 106. - K. Jireček. Osv. XXXI 12, 1131-1132. - A. K(oblar). I. M. D. Kr. XI, 201 - 202. - Luž. № 11-103.
65

O kolébce národa slov. (Slov. Přehled. 1900). Рец. H. Matiegka

Niederle, L. - Centralblatt für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Jena. VI 5, 288.
66

Slované a Dánové před Valdemarem Velikým

Kraus, A. - Český Časopis Historický. Praha 1901. VII4, 426-439.
67

Początki walki słowiańsko-niemieckiej nad Bałtykiem, w świetle najnowszej historjografii niemieckiej. (Książki dla wszystkich, 38, 39).

Kochanowski, J. K. - Warszawa. 1901, w 16-ce, str. 128.
68

Co wiedzą о Słowianach pierwsi ich dziejopisarze Prokopiusz i Jordanes

Kętrzyński, W. - Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau. Krakau. № 9 ~ 173 - 179.
69

Beiträge zur ältesten Geschichte der Slaven und Litauer. III - IV

Brückner, A. - Archiv für slavische Philologie XXIII 1-2, 215-230.
70

Dzieje słowiańszczyzny północno-zachodniej aż do wynarodowienia słowian zaodrzańskich. Tom. IV (z mapą).

Bogusławski, W. - Poznań 1900. - Зам. Luz. № 8 ~ 68.- Рец. P. Papáček. Sl. Pr. III, 197-198. - F. Gajsler. Wisła. XV, 713 - 768. - Зам. G. P. № 9.