Портал славистики


Sorbische Bibliographie 1945-2016 (SorBib)

Die "Sorbische Bibliographie" wird von dem Sorbischen Institut in Bautzen erstellt. Sie beinhaltet etwa 74.400 Datensätze und deckt nun den Zeitraum zwischen 1945 und 2016 ab. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach D2460 lieferte 127 Treffer
71

K někotrym problemam duchowno-kulturneho wuwića Choćebuskeho wobwoda

Kral, G. - in: Rozhlad. Budyšin, 27, 1977, 10. - s. 389-391
72

Wo wuwiću žiwjenskich poměrow a duchowno-kulturneho žiwjenja na wsach

Nedo, Pawoł - in: Rozhlad. Budyšin, 26, 1976, 10. - s. 361-376
73

... duchownu dźěławosć našich Serbow budźić... přez wudawanje jich ducha płodow

GH - in: Nowa doba. Budyšin, 31, 1977, 51
74

Ks. Michał Hórnik - łużycki duchowny i działacz narodowy

Kuberski, Leszek - in: Człowiek i Kościół w dziejach / pod red. bp J. Kopca i ks. N. Widoka. Opole, 1999, s. 245-253
75

«Mój rozsud bě duchowny rozměr» : pólski wuměłc wo Łužicy zahorjeny

in: Serbske Nowiny. Budyšin, 10, 2000, 237, Př
76

Měšnik z ludu za lud : dopomnjenki na fararja Bena Špitanka jako jastwoweho duchowneho

Buk, Křesćan - in: Katolski Posoł. Budyšin, 1996, 5. - s. 30
77

Zhromadnosć duchowneho wobnowjenja : Kruh přećelow Alojsa Andrickeho

Nawka, Michał - in: Serbske Nowiny. Budyšin, 10, 2000, 25
78

Mikławš Andricki - wulki mišter serbskeje rěče a duchowny

Salowski, Měrćin - in: Serbske Nowiny. Budyšin, 11, 2001, 104
79

Wón wě što chce : k 25lětnemu jubilejej měšnistwa fararja a dekana Clemensa Hrjehorja

Wornar, G. - in: Katolski Posoł. Budyšin, 2003, 26. - s. 186-187
80

Farar Hadrij Měto-Husčanski - tragiski wosud serbskeho duchowneho

Frey, Gerd - in: Pomhaj Bóh. Budyšin, 55, 2005, 8