Портал славистики


Sorbische Bibliographie 1945-2016 (SorBib)

Die "Sorbische Bibliographie" wird von dem Sorbischen Institut in Bautzen erstellt. Sie beinhaltet etwa 74.400 Datensätze und deckt nun den Zeitraum zwischen 1945 und 2016 ab. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
71

Strój ludowy na Łużycach

Dobrowolska, Angieszka - Kraków, 1948, 127 s. : 110 il., 2 kt.
72

Delnjołužiska Maćica Serbska : k 70. róčnicy jeje załoženja

Nowak-Njechorński, Měrćin - in: Nowa Łužica. Budyšin, 4, 1950, 5
73

Mazurske wobrazki

Nowak-Njechorński, Měrćin - in: Nowa Łužica. Budyšin, 1, 1947, 2
74

Poswjećenjo cyrkwje w Ralbicach

Nowak, Józef - in: Nowa Łužica. Budyšin, 2, 1948, 8
75

Die Slaven im Altertum : eine kulturhistorische Abhandlung

Deržavin, Nikolaj S. - Weimar, 1948, 286 s.
76

Do zymskeho kulturneho dźěła

Budyšin, [1949], 18 s.
77

Lužická otázka

Černý, Adolf - Praha, 1945, 99 s.
78

Za svobodu Lužických Srbů : 1. sbirka dokumentů z května-června 1945

Zmeškal, Vladimír [wud.] - Praha, 1945
79

Łużyce wołają!

Leszek, Klima - Toruń, 1946, 38 s. : 6 il., 1 kt.
80

Problemy Łużyckie : materiały z I.-go ogólnopolskiego Zjazdu Łużycoznawczego naukówców i działaczy społecznych, zorganizowanego przez PZZ w dniach 5 i 6 października 1946 roku w Poznaniu

Poznań; Katowice, 1947, 111 s. : il.