Портал славистики


Sorbische Bibliographie 1945-2016 (SorBib)

Die "Sorbische Bibliographie" wird von dem Sorbischen Institut in Bautzen erstellt. Sie beinhaltet etwa 74.400 Datensätze und deckt nun den Zeitraum zwischen 1945 und 2016 ab. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Z8500 lieferte 99 Treffer
31

Wuša šula a Zakładna šula Žylow raz kubłanišćo Witaj-projekta?

Haufe, Dietmar - in: Nowy Casnik. Chóśebuz, 57, 2005, 22
32

Tak jo se zachopiło 1987 z dolnoserbskeju namšu : ta «100». buźo tu njeźelu w Žylowje

Měškank, Werner - in: Nowy Casnik. Chóśebuz, 54, 2002, 4
33

Laudatio k retrospektiwje źěłow Stephana Kaisera

Karle, Petra - in: Rozhlad. Budyšin, 57, 2007, 12. - s. 447-448
34

Mjadwjeź w Lubošcańskej goli : wuběrk źěłow

Nowak, Herbert - Budyšyn, 1979, 88 s.
35

Dny serbskeje hudźby swjatočnje zahajili

in: Nowa doba. Budyšin, 33, 1979, 94
36

Nowe publikacije W. Zeila k stawiznam němskeje slawistiki

Mětšk, F. - in: Rozhlad. Budyšin, 31, 1981, 11. - s. 432-433
37

Prědna serbska namša 1989 w Žylowje

Janojc, Christina - in: Pomhaj Bóh. Budyšin, 39, 1989, 4, přił. Pomogaj Bog
38

Rozpšawa ze źěłoweje kupki «Dolna Łužyca»

Hanuš, Erwin - in: Serbska šula. Budyšin, 47, 1994, 4. - s. 103-104: il.
39

Swětnišćo : wuproběrowański didaktiski źěłowy material

Heyderowa, Gunda - Chóśebuz, 2010, 22 s. : il.
40

Zuviel Personal, seltsame Subventionen

in: Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt/Main, 1994