Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt die ca. 288.000 Inhaltsverzeichnisse von ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach L5484 lieferte 5294 Treffer
1

Lexikologie a lexikografie

Savický, N. - Slavia : časopis pro slovanskou filologii , Praha : Euroslavica, 1994, 63, 2, 226-227
2

Leksikologija i leksika Normativnost i leksičko normiranje u deskriptivnoj leksikografiji

Ristić, Stana - Naš jezik , Beograd : Naučno delo, 1995/1996, 30, 1/5, 67-75
3

Witold Doroszewski jako leksykograf i leksykolog = Witold Doroszewski as a lexicographer and lexicologist

Bańko, Mirosław - Poradnik językowy : miesięcznik założony ... przez Romana Zawilińskiego : organ Towarzystwa Kultury Języka , Warszawa : Univ, 2016, 1, 18-30
4

О Стерији као лексикографу и лексикологу = Sterija as a lexicographer and lexicologist

Павловић, Неда - Zbornik Matice Srpske za slavistiku , Novi Sad : Matica, 2016, 90, 191-202
5

Lexicom 2008 - Annual Workshop in Lexicography and Lexical Comuputing, 10.-15. julij 2008 = Lexicom 2008 - Annual Workshop in Lexicography and Lexical Computing, 10-15 July 2008

Pobirk, Olga; Šuster, Simon - Jezik in slovstvo , Ljubljana, 2008, 53, 5, 107-110
6

Eugen Jóna ako lexikológ a lexikograf

Ripka, Ivor - Slovenská reč : časopis pre výskum a kultúru slovenského jazyka , Bratislava : Slovak Academie Press, 2010, 75, 2, 92-96
7

Bălgarska leksikologija i leksikografija v načaloto na XXI vek = Bulgarian Lexicology and Lexicography at the Beginning of XXI Century

Krumova-Cvetkova, Lilija - Bălgarski ezik : spisanie na Instituta za Bălgarski Ezik "Profesor Ljubomir Andrejčin" pri Bălgarskata Akademija na Naukite , Sofija : Akad., 2010, 57, 4, 5-6
8

Git ||gites w świetle danych leksykografi cznych i leksykologicznych = Git ||gites in light of lexicographical and lexicological data

Kardas, Kasper - Poradnik językowy : miesięcznik założony ... przez Romana Zawilińskiego : organ Towarzystwa Kultury Języka , Warszawa : Univ, 2015, 3, 97-108
9

Leksyka

- Semantyka a konfrontacja językowa , Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawn, 1999, 2, 197-198
10

Lexikographie

- Slovo : časopis Staroslavenskoga Instituta u Zagrebu , Zagreb : Inst., 2001, 51, 91