Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach E0265 lieferte 2465 Treffer
1

Этнолингвистический комментарий к этимологии слова упырь = Ethnolinguistic comments on the etymology of Slav. 'upyr''

Валенцова, М. М. - Trudy Instituta Russkogo Jazyka Im. V. V. Vinogradova , Moskva, 2015, 4, 101-125
2

W sprawie etymologii zaś = On the Etymology of zas

Mańczak, Witold - Poradnik językowy : miesięcznik założony ... przez Romana Zawilińskiego ; organ Towarzystwa Kultury Języka , Warszawa : Univ, 2006, 5, 87-89
3

Badania etnolingwistyczne a etymologia

Jakubowicz, Mariola - Etnolingwistyka : problemy języka i kultury , Lublin, 2012, 24, 173-181
4

Etnoligija telesa = The ethnology of the body

Ramšak, Mojca - Etnolog , Ljubljana : Muzej, 2005, 15/, 17-28
5

К этимологии др.-рус. 'пуз' = On the etymology of the old Russian word 'puz'

Мищенко, О. В. - Trudy Instituta Russkogo Jazyka Im. V. V. Vinogradova , Moskva, 2015, 4, 243-258
6

Etnologické rozpravy: 2004-2006 = Ethnological discourses (Etnologické rozpravy) 2004-2006

Popelková, Katarína; Zajonc, Juraj - Slovenský národopis : ćasopis Ústavu Etnológie Slovenskej Akadémie Vied , Bratislava : Akad, 2004, 52, 4, 448-449
7

Etnologia ukraińska: od etnologii "etnicznej" do narodowej = Ukrainian ethnology: from "ethnic" to national ethnology

Jasiewicz, Zbigniew - Lud : organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych , Wrocław [u.a.] : Tow., 2006, 90, 169-176
8

II Meždunarodnaja konferencija "Ėtnolingvistika. Onomastika. Ėtimologija" = II International conference "Ethnolinguistics. Onomastics. Etymology"

Kabinina, N. V. - Voprosy jazykoznanija , Moskva : Nauka, 2013, 3, 153-157
9

Ėtimologičeskie versii (IV) = Etymologic Versions (IV)

Lucenko, Nikolaj - Linhvistyčni studiї : mižnarodnyj zbirnyk naukovych prac' , Donec'k : Vinnytsia DonNU, 2011, 22, 23-32
10

Čím se zabývá etnolingvistika? = What is Ethnolinguistics Concerned With?

Bartmiński, Jerzy - Slovo a smysl : časopis pro mezioborová bohemistická studia , Praha, 2007, 4, 8, 299-309