Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bogusławski, Andrzej lieferte 30 Treffer
1

Nota o TRS i o tezie 7 Wittgensteina = A note on TRS and Wittgenstein's thesis 7

Bogusławski, Andrzej - Linguistica Copernicana : Lin Cop , Toruń, 2012, 7, 1, 41-52
2

A definition of say that

Bogusławski, Andrzej - Săpostavitelno ezikoznanie , Sofija : Univ, 2013, 38, 4, 13-42
3

The path of the unreal and the path of the absurd: on an epistemic predicate that we don't really miss

Bogusławski, Andrzej - Studies in Polish linguistics , Cracow : Lexis, 2005, 2, 5-18
4

Polski rozkaźnik w ujęciu operacyjnym = The Polish Imperative in the Operational Approach

Bogusławski, Andrzej - Poradnik językowy : miesięcznik założony ... przez Romana Zawilińskiego ; organ Towarzystwa Kultury Języka , Warszawa : Univ, 2009, 1, 3-12
5

Jeszcze o czasowniku wierzy, że = More about the Verb wierzy, że (He believes that)

Bogusławski, Andrzej - Poradnik językowy : miesięcznik założony ... przez Romana Zawilińskiego ; organ Towarzystwa Kultury Języka , Warszawa : Univ, 2008, 10, 13-22
6

Glosa do Refleksji... Profesor Renaty Grzegorczykowej = A Gloss to Professor Renata Grzegorczykowa's Reflections

Bogusławski, Andrzej - Przegląd humanistyczny , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2008, 52, 1, 129-130
7

Wiedza, fałsz, prawda: słowo o ich wzajemnej relacji

Bogusławski, Andrzej - Przegląd humanistyczny , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2007, 51, 1, 1-8
8

Pytanie o iterację podsegmentów jednostek składniowych = The problem of iteration of subsegments of syntactic units

Bogusławski, Andrzej - Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska , Lublin : Nakl. Univ., 2000, 18, 49-58
9

Światopogląd i wiedza (glosa do pewnej dyskusji) = World Outlook and Knowledge (a Gloss to a Certain Discussion)

Bogusławski, Andrzej - Przegląd humanistyczny , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2002, 46, 2, 1-30
10

Jeszcze o wiedzy i wszechwiedzy = More About Knowledge and Omniscience

Bogusławski, Andrzej - Przegląd humanistyczny , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2002, 46, 3, 67-74