Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt die ca. 288.000 Inhaltsverzeichnisse von ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Adamski, Maciej lieferte 6 Treffer
1

Łyżka mleka. Rec.: Poetologie pamięci. Pod redakcją Dariusza Śnieżki. Szczecin 2011. „Rozprawy i Studia”. T. 806

Adamski, Maciej - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2013, 104, 4, 251-257
2

Wóycickiego wykład powielony = Wóycicki's Lecture Duplicated

Adamski, Maciej - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2014, 105, 3, 197-222
3

Nowy prototyp genologii = A New Prototype of Genre Theory

Adamski, Maciej - Teksty drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja , Warszawa : IBL PAN, 2010, 4, 197-206
4

Analogia w polskim literaturoznawstwie strukturalistycznym

Adamski, Maciej - Prace literackie , Wrocław : Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, 41, 175-194
5

Kunstgeschichte, Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft. Die Anfänge der polnischen Literaturtheorie

Adamski, Maciej - Die Welt der Slaven : internationale Halbjahresschrift für Slavistik , Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2016, 61, 2, 280-304
6

Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień - Sławińska, Janusz Sławiński, Słownik terminów literackich. Pod redakcją Janusza Sławińskiego. Wydanie trzecie, poszerzone i poprawione. Wrocław-Warszawa-Kraków 1998. "Vademecum Polonisty"

Adamski, Maciej; Gorczyński, Maciej - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury Polskiej , Warszawa : Wydawn. IBL, 2000, 91, 2, 232-238