Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Sovetskoe slavjanovedenie lieferte 21 Treffer
1

Sočetaemost' soglasnyx v svjazi s fonologičeskoj strukturoj slova v slavjanskix jazykax

Tolstaja, S.M. - in: Sovetskoe slavjanovedenie (1968) 41-54
2

Nekotorye spornye voprosy morfologičeskoj struktury slavjanskix glagol'nyx form

Maslov, Ju.S. - in: Sovetskoe slavjanovedenie (1968) 48-62
3

O nekotoryx vorprosax čeredovanija

Bernštejn, S.B. - in: Sovetskoe slavjanovedenie (1965) 45-52
4

O predmete morfonologii, ierarxii analiza i edinicax opisanija morfonologičeskoj struktury jazyka

Popova, T.V. - in: Sovetskoe slavjanovedenie (1971) 53-64
5

Organizacija fonemnogo sostava inojazyčnyx zaimstvovanij v dialektnom jazyke

Kalnyn', L. - in: Sovetskoe slavjanovedenie (1968) 36-46
6

Ob ierarxii grammatičeskix kategorij slavjanskix jazykov (na primere kategorij imeni suščestvitel'nogo)

Revzin, I.I. - in: Sovetskoe slavjanovedenie (1969) 66-78
7

Važnyj pamjatnik srednevekovoj grammatiko-leksikografičeskoj tradicii (tekstologičeskij i akcentologičeskij analiz)

Aksenova, E.A. - in: Sovetskoe slavjanovedenie (1981) 66-77
8

Sledy drevnejšix akcentnyx paradigm vo vtorom polnoglasii

Avksent'eva, A.G. - in: Sovetskoe slavjanovedenie (1978) 69-80
9

Protivipostavlenie bukv o i w v drevnerusskoj rukopisi XIV veka " Merilo Pravednoe"

Zaliznjak, A.A. - in: Sovetskoe slavjanovedenie (1978) 11-61
10

Novye dannye o russkix pamjatnikax XIV-XVII vekov s različeniem dvux fonem "tipa o"

Zaliznjak, A.A. - in: Sovetskoe slavjanovedenie (1978) 74-96