Портал славистики


Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach V0178 lieferte 275 Treffer
51

K voprosu o tom, čto takoe otdel'nyj padež

Zaliznjak, A.A. - in: Proceedings of the 11th Internat. Congress of Linguists, Bologna, Florence 1972, vol. II, Bologna (1974) 427-431
52

Osnovnye voprosy sintaksisa v osveščenii A.A. Šaxmatova

Bernštejn, S.I. - in: Izvestija otdelenija russkogo jazyka i slovesnosti rosskijskoj akademii nauk (1922) 208-233
53

K voprosu o tipax grammatičeskogo značenija

Ivanova, I.P. - in: Vestnik LGU (1956) 105-116
54

K voprosu o klassifikacii slov na osnove ix sočetaemosti

Levitskij, V.V. - in: V pomošč prepodavateljam russkogo jazyka kak inostrannogo, Moskva (1968) 49-63
55

K voprosu o klassifikacii častej reči v indoevropejskix jazykax

Aleksandrov, N.M. - in: Voprosy (1968) 197-115
56

K voprosu obogaščenija slovarnogo sostava jazyka

Klinskaja, L. - in: Russkij jazyk w škole (1957) 22-27
57

K voprosu o periodizacii istorii bolgarskogo jazyka

Bernštejn, S.B. - in: Izv. AN SSSR, OLJA (1950) 108-118
58

Zamečanija k voprosu o dvustronnem jazykovom znake

Lekomcev, Ju.K. - in: Voprosy Jazykoznanija (1961) 36-41
59

K voprosu o tak nazyvaemom "zakone Cipfa"

Frumkina, R.M. - in: Voprosy Jazykoznanija (1961) 117-122
60

K voprosu o tipologičeskoj xarakteristike bolgarskix dialektov

Popova, T.V. - in: Voprosy Jazykoznanija (1961) 78-86