Портал славістики


[root][biblio]

Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach O0860 lieferte 88 Treffer
1

Osnovy psixolingvistiki

Gorelov, I.; Sedov, K. - Moskva, Izd-vo Labirint, 1997
2

Osnovy orfografii

Jakovlev, N.F. - Moskva, Leningrad, Pis'mennost' i revoljucija I, 1933
3

Osnovy sociolingvistiki

Belikov, V.I.; Krysin, L. - Moskva, RGGU, 2001, 400 p.
4

Osnovy slavjanskoj akcentologii. Slovar'. Neproizvodnye osnovy mužskogo roda. Vyp. 1

Dybo, V.A.; Zamjatina, G.; Nikolaev, S. - Moskva, Nauka, 1993
5

Osnovy russkoj orfografii

Gvozdev, A.N. - Moskva, Učpedgiz, 1963
6

Osnovy slovoobrazovatel'nogo analiza

Šanskij, N.M. - Moskva, 1953
7

O glagolax so svjazannoj osnovoj

Zemskaja, E.A. - in: Russkij Jazyk v Škole (1953) ?_?
8

Osnovy morfologičeskogo analiza

Kubrjakova, E.S. - Moskva, 1974
9

Osnovi slavenske morfonologije

Hamm, J. - in: Wiener slavistisches Jahrbuch (Beiträge österreichischer Slavisten zum VIII. Internationalen Slavistenkongreß Zagreb-Ljubljana) (1978) 39-60
10

Teoretičeskie osnovy biolingvistiki

Nečiporenko, V.F. - Kaluga, Oblizdat, 1999