Портал славістики


[root][biblio]

Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID308
AutorFormozov, A.A.
Titel

Letopisec staroj Moskvy

Jahr1984
VerlagMoskovskij rabočij
OrtMoskva
SchlagwörterMoskau
SoundexL5218; S8270; M6840
Dokumententypbook
Bestandin KVK prüfen
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Tajny Staroj Moskvy / Ivanov, O.A.
Legendy staroj Moskvy / Murav'ev, V.B.
Kollekcionery staroj Moskvy. Illjustrirovannyj biografičeskij slovar' / Polunina, N.
Rasskazy o kinematografe staroj Moskvy / Mixajlov, V.P.
Petr Pavlov. Obrazny staroj Moskvy
Istorik Moskvy I.E. Zabelin / Formozov, A.A.
Oblik staroj Moskvy. XVII-načalo XX veka / Vedernikova, G. (red.)