Портал славістики


[root][biblio]

Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen

Die "Slavistische Arbeitsbibliographie von Prof. S. Kempgen" enthält ca. 17.000 Titel zur slavischen Sprach- und Kulturwissenschaft mit besonderen Schwerpunkten in der Ost- und Südslawistik (Russland und Balkanraum). Die Schlagwortliste befindet sich hier.

ID55
AutorFormozov, A.A.
Titel

Istorik Moskvy I.E. Zabelin

Jahr1984
Seiten240 p.
VerlagMoskovskij rabočij
OrtMoskva
SchlagwörterMoskau
SoundexI0827; M6840; Z8156
Dokumententypbook
Bestandin KVK prüfen
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Letopisec staroj Moskvy / Formozov, A.A.
Kamennaja letopis' Moskvy. Izd. 2-e, pererab. i dop / Ikonnikov, A.
Drevnost' Moskvy. 3-e izd / Xavskij, P.V.
Zodčie Moskvy vremeni barokko i klassicizma (1700-1820-e gody) / Krašennikov, A.F. (sost.)
Doxodnye žilye doma Moskvy i Peterburga (1770 - 1830-e gody) / Kiričenko, E.I.
Vizantijskij istorik Ioann Kinnam o Rusi i narodax vostočnoj Evropy / Bibikov, M.V.
Arxitekturnye tradicii Moskvy (prirodnoe i kul'turnoe nasledie Moskvy) / Bondarenko, I.A.