Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach ze Stříbra, Jakoubek lieferte 15 Treffer
1

Jakoubkova utrakvistická díla z roku 1414

Krmíčková, Helena, in: Jakoubek ze Stříbra : Texty a jejich působení, Praha, Centrum medievistických studií ; 2006, s. 171-181.
2

Několik poznámek ke kázání Qui non diligit me Jakoubka ze Stříbra

Krúpová, Andrea, in: Studia historica Brunensia, 56, č. 1-2, 2009, s. 121-129
3

Jakoubek ze Stříbra. Texty a jejich působení

Vyd. Halama, Ota Praha 2006
4

Doplněk k soupisu literárního odkazu M. Jakoubka ze Stříbra. Nová fakta k Jakoubkovu spisku "Posicio de imaginibus et adoracione illarum"z roku 1417

Halama, Ota, in: Studie o rukopisech, 34 (2001), 2000, s. 241-244
5

Iacobellus de Misa Magna cena. Rozbor textu a edice

Krmíčková, Helena, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 41, č. C 40, 1993, s. 129-142
6

Filius patri mortuo statuam fecit. Bájný antický příběh v české reformaci

Nechutová, Jana, in: Jakoubek ze Stříbra : Texty a jejich působení, Praha, Centrum medievistických studií ; 2006, s. 87-101.
7

Počátky Jakoubkovy literární činnosti: nejstarší univerzitní kázání

Soukup, Pavel, in: Jakoubek ze Stříbra : Texty a jejich působení, Praha, Centrum medievistických studií ; 2006, s. 121-152.
8

Jakoubkovy české postily

Halama, Ota, in: Jakoubek ze Stříbra : Texty a jejich působení, Praha, Centrum medievistických studií ; 2006, s. 183-208.
9

Articulus pro communione sub utraque specie Jakoubka ze Stříbra

Krmíčková, Helena, in: Studie o rukopisech, 39, 2009, s. 73-87
10

Traktátek De bellis a pojetí tělesného boje v postilách Jakoubka ze Stříbra

Marek, Jindřich, in: Studia historica Brunensia, 62, č. 1, 2015, s. 267-294