Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach ze Sevilly, Isidor lieferte 6 Treffer
1

Výklady Isidora ze Sevilly o lodích a stavbách (Etymologiae XIX, 1-19) a jejich instpirační zdroje

Adámková, Iva, in: Listy filologické, 133, č. 3-4, 2010, s. 315-334
2

Isidori Hispalensis episcopi etymologiarum sive originum libri (cap. VII. De avibus, cap. VIII. Deminutis volatilibus)

Fuksová, Jana, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47-48, č. N 3-4, 2000, s. 75-100
3

Nad úctyhodným překladatelským dílem: Isidor ze Sevilly a jeho Etymologiae v češtině

Spunar, Pavel, in: Listy filologické, 134, č. 1-2, 2011, s. 131-138
4

Expositio jako jeden ze způsobů středověkého etymologizování

Šedinová, Hana, in: Querite primum regnum Dei : Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové, Brno, Matice moravská 2006, s. 191-198
5

Isidore de Séville, Étymologies, livre 10: analyse morphologique

Spěváková, Olga, in: Graecolatina Pragensia, 20, 2006, s. 219-229
6

Ze Slovníku středověké latiny: sporcia

Šedinová, Hana, in: Listy filologické, 140, č. 1-2, 2017, s. 233-245