Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach vyhledávání lieferte 10 Treffer
1

Vyhledávání na internetu

Pilařová, Daniela, in: Jihlavské listy, 2001, 5.10.2001
2

A dialog module for the information retrieval system

Matoušek, Václav; Krutišová, Jana; Mautner, Pavel, in: Proceedings of the III International Conference on Artificial Intelligence Applications in Industry, Košice, 1998, Košice, 1998, s. 169-178
3

Vyzráli na češtinu

bez autora, in: Euro (Praha), 2003, 16.6.2003
4

Automatické vyhledávání termínů podle slovnědruhového vzorce v právních textech

Hnátková, Milena; Jelínek, Tomáš; Skoumalová, Hana, in: Korpusová lingvistika Praha 2011 : 3: Gramatika a značkování korpusů, Praha, Nakl. Lidové noviny 2011, s. 186-198
5

Automatische Klassifikation und Information Retrieval

Panyr, Jiří Tübingen 1986
6

Vyhledávání na internetu

Pilařová, Daniela, in: Jihlavské listy, 2002, 4.10.2002
7

Poznámka o vyhledávání v jazykových korpusech

Oliva, Karel, in: Český jazyk a literatura, 57, č. 1, 2006-07, s. 26-28
8

Mezi Skyllou a Charybdou přegenerovávání a podgenerovávání. Jak efektivně vyhledávat v korpusech data pro výzkum slovotvorby

Osolsobě, Klára, in: Přednášky a besedy ze 45. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 45], Brno, MU ; 2012, s. 174-198
9

Homonymní tvary českých sloves v jazykovém korpusu

Osolsobě, Klára, in: Přednášky a besedy ze 49. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií [PřednBLŠSS 49], Brno, MU ; 2016, s. 144-161
10

Výsledky automatického vyhledávání frazémů v autorských korpusech

Hnátková, Milena, in: Korpusová lingvistika Praha 2011 : 3: Gramatika a značkování korpusů, Praha, Nakl. Lidové noviny 2011, s. 171-185