Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach vokativ lieferte 42 Treffer
1

Upřímnou soustrast, pane Ulrych

Jamek, Václav, in: Lidové noviny (Praha), 1994, 27.8.1994
2

Teta, kam jdete?

Hrdlička, Milan, in: Češtinář, 13, č. 5, 2002-03, s. 122-123
3

Das linke Aussenfeld

Zeman, Jaromír, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 14, č. R 5, 2001, s. 37-57
4

Z dopisů jazykové poradně

in: Naše řeč, 81, č. 2-3, 1998, s. 167-168
5

Vokativ: Integrace, nebo desintegrace?

Karlík, Petr, in: Přednášky a besedy ze 41. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 41], Brno, MU ; 2008, s. 78-84
6

Jacquese je špatně

Adam, Robert, in: Naše řeč, 92, č. 2, 2009, s. 101-104
7

Osobní vlastní jména v úloze komunikačních osob

Hauser, Přemysl, in: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 1. díl: část jazykovědná [TyJáJaz 1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, Ústí n. Labem, UJEP ; 2009, s. 290-292.
8

Jak oslovujeme

Uhlířová, Ludmila, in: Naše rodina (Praha), 2001, 13.8.2001
9

Vokatív ako kontaktový jav

Slančová, Daniela; Sokolová, Miloslava, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 142-146
10

Chvála pátého pádu

Putna, Martin C., in: Lidové noviny (Praha), 9, č. 128, 1996, 1.6.1996