Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach vojenství lieferte 121 Treffer
1

Anfänge der tschechoslowakischen Militärterminologie 1918-1922 und die Organisation dieser Arbeit. Ein Beitrag zur Geschichte der tschechischen Philologie

Klimeš, Lumír, in: 250 Jahre Fremdsprachenausbildung im österreichischen Militär am Beispiel des Tschechischen : Symposion 2.-4. Oktober 2002, Wien, Landesverteidigungsakademie 2003, s. 103-111
2

Leksiko-frazeologičeskije osobennosti v razvitii bolgarskoj vojennoj terminologii

Simeonova, Margarita, in: Rossica Olomucensia, 44, č. 3, 2006, s. 817-821
3

Příprava obrany ČSR v letech 1933-1938 a její odraz v soustavě sdružených pojmenování

Klimeš, Lumír, in: Naše řeč, 76, č. 4, 1993, s. 211-214
4

Novinky ve vojenském názvosloví

Daneš, František, in: Naše řeč, 33, 1949, s. 113-114
5

Čeština na vojně

Nekvapil, Jiří, in: Zápisník (Praha), č. 4-18, 1979
6

Osoblyvosti funkcionuvannja sučasnoji ukrajins'koji vijs'kovoji terminolohiji

Zdanevyč, Iryna V., in: Současné slovanské jazyky a literatury: problémy a perspektivy. Lingvistická studia mladých vědců 3 : Sborník vědeckých prací účastníků vědeckého projektu Lingvistická studia mladých vědců, Olomouc, UP ; 2013, s. 42-44.
7

Military language and culture

Chaloupský, Ladislav, in: Theories in Practice : Proceedings of the 1st International Conference on English and American Studies, September 9, 2009, Tomáš Baťa University in Zlín, Zlín, Univ. T. Bati ; 2010, s. 51-62
8

Nominácia v odbornej lexike

Heiser, František Liptovský Mikuláš 1999
9

Malý slovník starého vojenského názvosloví

Vogeltanz, Jan Praha 2008
10

Problémy s českou vojenskou terminologií

Pilařová, Daniela, in: Jihlavské listy, 2000, 8.9.2000