Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach vojenství lieferte 121 Treffer
1

Anfänge der tschechoslowakischen Militärterminologie 1918-1922 und die Organisation dieser Arbeit. Ein Beitrag zur Geschichte der tschechischen Philologie

Klimeš, Lumír, in: 250 Jahre Fremdsprachenausbildung im österreichischen Militär am Beispiel des Tschechischen : Symposion 2.-4. Oktober 2002, Wien, Landesverteidigungsakademie 2003, s. 103-111
2

Češskije frazeologizmy, svjazannyje s vojennoj dejatel'nost'ju (diachroničeskij aspekt)

Stěpanova, Ludmila, in: Slavjanskaja filologija 8 : Mežvuzovskij sbornik pamjati professora Ju. S. Maslova, Sankt-Peterburg, Izd. Sankt-Peterburgskogo univ. ; 1999, s. 91-98
3

Leksiko-frazeologičeskije osobennosti v razvitii bolgarskoj vojennoj terminologii

Simeonova, Margarita, in: Rossica Olomucensia, 44, č. 3, 2006, s. 817-821
4

Příprava obrany ČSR v letech 1933-1938 a její odraz v soustavě sdružených pojmenování

Klimeš, Lumír, in: Naše řeč, 76, č. 4, 1993, s. 211-214
5

Přehled organizace vojska habsburské monarchie v českých zemích od počátku třicetileté války do roku 1918

Sander, Rudolf, in: Sborník archivních prací, 58, č. 2, 2008, s. 235-319
6

Novinky ve vojenském názvosloví

Daneš, František, in: Naše řeč, 33, 1949, s. 113-114
7

Die Standardisierung der tschechischen Militärterminologie nach dem Beitritt der Tschechischen Republik zur NATO

Kozílková, Jana, in: 250 Jahre Fremdsprachenausbildung im österreichischen Militär am Beispiel des Tschechischen : Symposion 2.-4. Oktober 2002, Wien, Landesverteidigungsakademie 2003, s. 123-133
8

Zpravodajská terminologie z pohledu současnosti

Hanousek, M., in: Vojenské rozhledy, 9 (41), č. 2, 2000, s. 48-57
9

Standardizace - jeden ze základních nástrojů k dosažení interoperability s armádami členských zemí NATO

Veselý, J., in: Vojenské rozhledy, 9 (41), č. zvl. č., 2000, s. 46-56
10

Vojenská terminologie a její invarianty

Stojan, Jaroslav, in: Vojenské rozhledy, 10 (42), č. 3, 2001, s. 111-116