Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach věty vedlejší lieferte 153 Treffer
1

Příčinnostní vedlejší věty zájmenně-částicové

Štěpán, Josef, in: Korpus - gramatika - axiologie, č. 4, 2011, s. 46-56
2

Supplementive clauses in resolution

Dontcheva-Navratilova, Olga, in: Theory and Practice in English Studies. Vol. 3 : Proceedings from the 8th Conference of English, American and Canadian Studies (Linguistics, Methodology and Translation), Brno, MU ; 2005, s. 43-52
3

Zur Ausrahmung in Nebensätzen

Nový, Jiří, in: Germanica Olomucensia, 8, 1993, s. 87-91
4

Zavisnosloženite načinski rečenici vo makedonskiot, polskiot i češkiot jazik

Šoklarova-Ljorovska, Germanija, in: Makedonsko-češka naučna konferencija, Skopje, Univ. Sv. Kiril i Metodij ; 1998, s. 249-255
5

Die Finalrelation und ihre Verspachlichung im Russischen

Junghanns, Uwe, in: Wiener Slawistischer Almanach, č. 33, 1994, s. 145-180
6

K skladebnímu rozboru vedlejších vět

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 1-2, 1995-96, s. 39-41
7

Jmenné tvary slovesné. (Gerundia.)

Romportl, Simeon, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 71-74
8

K určování druhů vedlejších vět s týmž spojovacím výrazem

Zouharová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 9-10, 1995-96, s. 226-227
9

Vztažná zájmena ve francouzských textech

Dvořáková, Milena, in: Cizí jazyky, 38, č. 9-10, 1994-95, s. 336-337
10

Functional aspects of raising

Růžička, Rudolf, in: Issues of Valency and Meaning : Studies in Honour of Jarmila Panevová, Praha, Karolinum ; 1998, s. 38-42