Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach věty podmětné lieferte 8 Treffer
1

Non-extraposed subject clauses

Smolka, Vladislav, in: Theory and Practice in English Studies. Vol. 3 : Proceedings from the 8th Conference of English, American and Canadian Studies (Linguistics, Methodology and Translation), Brno, MU ; 2005, s. 137-143
2

Subject clauses revisited

Smolka, Vladislav, in: 2nd Prague Conference on Linguistics and Literary Studies : Proceedings, Praha, PF UK ; 2005, s. 31-37
3

Předmět (věta předmětná), nebo podmět (věta podmětná)?

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 5-6, 1995-96, s. 133-134
4

The Position of Finite and Nonfinite Subject Clauses

Smolka, Vladislav Praha 2007
5

Subject clauses and related structures

Smolka, Vladislav, in: Theory and Practice in English Studies. Vol. 1 : Proceedings from the Seventh Conference of English, American and Canadian Studies (Linguistics and Methodology), Brno, MU ; 2003, s. 111-115
6

K jednomu typu vedlejších vět podmětových a k jejich vztahu k relativnímu a absolutnímu času

Koutová, Marta, in: Korpus - gramatika - axiologie, č. 10, 2014, s. 41-46
7

Complementation of infinitival and gerundial predicates

Smolka, Vladislav, in: Silesian Studies in English 2006 : International Conference of English and American Studies Opava 18-19 September 2006 (Proceedings), Opava, SlU ; 2006, s. 231-235
8

Funkce vedlejších vět podmětných v německém trestním zákoníku

Mináriková, Marina, in: Cizí jazyky, 52, č. 3, 2008-09, s. 79-82