Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach věty podmínkové lieferte 19 Treffer
1

An analysis of conditional responses in dialogue

Karagjosova, Elena; Kruijff-Korbayová, Ivana, in: Text, Speech and Dialogue [TSD'02] : 5th International Conference, TSD 2002 Brno, Czech Republic, September 9-12, 2002. Proceedings, Berlin, Springer 2002, s. 317-320
2

Pojistkové věty

Karlík, Petr, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 49-59
3

Podmínkové věty v hanáckých nářečích

Šipková, Milena, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 41, č. A 40, 1992, s. 55-59
4

Las oraciones condicionales en español: sistema y habla

Černý, Jiří, in: Romanica Olomucensia, 4, 1992, s. 79-87
5

Komunikativnofunkcijska analiza pogojnih podredij

Karlík, Petr, in: Jezik in slovstvo (Ljubljana), 35, č. 4-5, 1989-90, s. 77-86
6

Pokuditis

Frýbort, Luděk, in: Český dialog (Praha), 2003, říjen.2003
7

K oblibě spojek v podmínkovém souvětí

Macháčková, Eva, in: Naše řeč, 76, č. 3, 1993, s. 142-145
8

Zájmenné a nezájmenné korelativum to v postpozici podmínkových vět (na materiálu Českého národního korpusu)

Kolářová, Ivana, in: Slavica Pragensia, 41, 2009, s. 149-158
9

Pozice subjektu infinitivu. Infinitiv v podmínkových větách

Milotová, Kateřina, in: Korpusová lingvistika Praha 2011 : 3: Gramatika a značkování korpusů, Praha, Nakl. Lidové noviny 2011, s. 62-69
10

Hybrid conditionals in Czech and Russian

Fidler Ueda, Masako, in: American Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists Cracow, August-September 1998 [American Contributions...] : Literature, Linguistics, Poetics, Bloomington, Slavica Publishers ; 1998, s. 540-554