Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach výslovnost spisovná lieferte 24 Treffer
1

Phonetische Untersuchungen der Sprachrealität für die Neukodifikation der deutschen Standardaussprache

Krech, Eva-Maria, in: Phonetica Pragensia, č. 9, 1996, s. 135-147
2

Akzeptanzuntersuchungen zur deutschen Standardaussprache

Stock, Eberhard; Hollmach, Uwe, in: Phonetica Pragensia, č. 9, 1996, s. 271-282
3

Standardaussprache und Variabilität des Standards im Fremdsprachenunterricht: Deutsch-Tschechisch

Palková, Zdena, in: Beiträge zur deutschen Standardaussprache, Hanau, Dausien ; 1996, s. 161-164
4

Otázky kodifikace spisovné výslovnosti

Buchtelová, Růžena, in: Aktuální otázky jazykové kultury v socialistické společnosti, Praha, Academia ; 1979, s. 169-173
5

Variabilita standardu výslovnosti a její meze

Palková, Zdena, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 106-109.
6

Výslovnost spisovné češtiny 2

Buchtelová, Růžena; Švestková, Ludmila, in: Jazykovědné aktuality, 12, 1975, s. 138
7

Před vydáním příručky "Výslovnost spisovné češtiny 2"

Buchtelová, Růžena; Švestková, Ludmila, in: Slovo a slovesnost, 38, 1977, s. 153-157
8

Výslovnost spisovné češtiny. Výslovnost slov přejatých. Výslovnostní slovník

Pod vedením Romportla, Milana Praha 1978
9

Dnešní problémy kultury mluveného projevu

Krčmová, Marie, in: Jazyk a kultura vyjadřování : Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, Brno, MU ; 1998, s. 107-112
10

Proměny spisovné češtiny

Krčmová, Marie, in: Český jazyk : Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Opole, Uniw. Opolski ; 1998, s. 143-152