Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach výrok lieferte 10 Treffer
1

Diskuse o analytičnosti v našem století

Peregrin, Jaroslav, in: Co je analytický výrok?, Praha, Oikoymenh ; 1995, s. 15-24
2

Korespondeční teorie pravdy v oblasti empirického poznání

Sousedík, Stanislav, in: Filosofický časopis, 47, č. 4, 1999, s. 531-544
3

O pokroku (obratem k jazyku)

Štěpán, Jan, in: Filosofický časopis, 49, č. 1, 2001, s. 137-241
4

Může táž propozice měnit pravdivostní hodnotu? Příspěvek k málo známé kapitole vývoje novověké logiky

Sousedík, Stanislav, in: Filosofický časopis, 50, č. 2, 2002, s. 195-206
5

Stoická sémantika a logika z pohľadu intenzionálnej logiky

Gahér, František Bratislava 2000
6

Argumenty a logika

Švandová, Blažena, in: Argumentace a umění komunikovat [Argumentace...], Brno, MU ; 1999, s. 101-133.
7

The tractatus in the light of intensional logic

Tichý, Pavel, in: From the logical point of view (Praha), 3, 1994, s. 32-41
8

Identifikující reference a pravdivostní hodnota tvrzení

Lendělová, Věra, in: Slavica Pragensia, 40, 2009, s. 143-146
9

Suppositions de dicto et de re

Čakovská, Barbora, in: Romanica Olomucensia, 17, 2006, s. 31-43
10

Traktát ve světle intenzionální logiky

Tichý, Pavel; Materna, Pavel, in: Filosofický časopis, 47, č. 2, 1999, s. 249-262